OVER 90 YEARS

of AVIATION EXPERIENCE


 

Společnost Czech Airlines Technics (CSAT) byla založena 1. srpna 2010 jako dceřiná společnost Českých aerolinií. Od dubna 2012 byl majitelem společnosti její jediný akcionář, Český Aeroholding, a.s., od října 2018 se v důsledku fúze sloučením stala jediným akcionářem Czech Airlines Technics společnost Letiště Praha, a. s. Czech Airlines Technics, bývalý technický úsek českého národního dopravce, má téměř stoletou tradici a zkušenost s hangárovou údržbou letadel, zejména s údržbou proudových letadel různých výrobců. Společnost zaměstnává více než 600 kvalifikovaných techniků, inženýrů a administrativního personálu.

 Nabízíme služby těžké údržby (B737, A320FAM, ATR), služby traťové údržby (B737/757/767/777/787, A320FAM/330, ERJ170/190, ATR42/72), údržbu a opravy letadlových podvozků, údržby letadlových komponentů, prodeje spotřebního materiálu a podporu provozovatele (CAMO, DOA).

Naše prostory se nacházejí přímo na Letišti Václava Havla Praha.

Czech Airlines Technics má své konkurenční výhody v dlouholeté tradici a renomé kvalitně odvedené práce, plně vybaveném technickém zázemí a v neposlední řadě šíři služeb, které zabezpečují týmy zkušených certifikovaných mechaniků.

 

Výroční zprávy a důležité dokumenty:

Prezentace služeb Czech Airlines Technics
Profil a zpráva o udržitelnám rozvoji 2020
Profil a zpráva o udržitelnám rozvoji 2019
 

Obchodní firma: Czech Airlines Technics, a.s.

Sídlo: Jana Kašpara 1069/1,160 08 Praha 6, Česká republika 
Identifikační číslo: 271 45 573
Daňové identifikační číslo: CZ699003361

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9307, 28. dubna 2004.
Předseda představenstva: Petr Doberský

Předseda představenstva: Petr Doberský

Místopředseda představenstva: Vladimír Müller

Místopředseda představenstva: Vladimír Müller

Prostory

 • Sklady 1850 m2
 • Klempířská dílna 990 m2
 • Kompozitová dílna 365 m2
 • Avio dílna 600 m2
 • Truhlárna 300 m2

Prostory

 • Čalouna 545 m2
 • Dílna sedaček 260 m2
 • NDT laboratoře 160 m2
 • Lakovna 400 m2
 • Umývárna 140 m2
 • Elektrická energie 220V/380V, 50 Hz

Vybavení - sítě

 • Elektrická energie 230 V/400 V, 50 Hz
 • Telekomunikační síť
 • Datová síť
 • Stlačený vzduch
 • Voda
 • Teplá voda
 

Hangár F

 • Rozměry 56 × 210 × 15,5 m, plocha hangáru 11 760 m2
 • Plocha objektu (včetně dílenského zázemí) 22 000 m2
 • Vrata 205 × 15,5 m
 • Sklady 2 998 m2
 • Šest stání pro letadla typu B737/A320 Family/ATR
 • Určeno pro těžkou údržbu

PLÁN HANGÁRU

Hangár S

 • Rozměry 41,7 × 50,3 × 19,1 m
 • Plocha 2 100 m2
 • Vrata 38 × 8 m + horní část vrat 6,5 × 6m
 • Jedno stání pro letadlo typu B737/A320 Family/ATR
 • Určeno pro traťovou údržbu

PLÁN HANGÁRU
 

Základní náplní Quality je monitorování veškerých provozních a organizačních procesů a postupů při údržbě letadel anebo letadlových částí, které mají či mohou mít jakýkoliv negativní dopad na bezpečnost a efektivitu leteckého provozu zákazníků společnosti, případně mohou mít významný vliv na životní prostředí nebo ochranu před protiprávními činy. Základním cílem je včasná identifikace všech případných hrozeb a rizik a jejich odstranění nebo zmírnění na přijatelnou mez.  

K naplnění tohoto cíle je využíváno důsledné dodržování všech požadavků Nařízení komise (EU) č. 1321/2014 a dalších požadovaných předpisových požadavků a postupně, ve spolupráci s vedením společnosti, s personálem údržby a dalšími zaměstnanci CSAT je ve Společnosti implementován komplexní systém kontinuálního řízení bezpečnosti, tzv. Safety Management System, Quality Management System, systém Environmentálního Managementu a Prevence závažných havárií.